ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อสวัสดิการ)

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (สินเชื่อสวัสดิการ) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  ...

GCAP เป็นปลื้ม รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2017” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

            นางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) แก่ นายยงยุทธ ตะริโย (ขว...

GCAP ร่วมให้ข้อมูลในงานสัมมนา SD FORUM ครั้งที่ 1

        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยคุณสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมงาน SD Forum 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจ...

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์)

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

GCAP ร่วมงาน “9 เดือน 9 ครอบครัวเกษตรพัฒนา” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา จี แคปปิตอล ได้ไปร่วมออกงาน “9 เดือน 9 ครอบครัวเกษตรพัฒนา” ประจำปี 2560 กับกลุ่มโรงงานเกษตรพัฒนา ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมและการแสดงเครื่องกลการเกษตรของเกษตรพัฒนา อาทิเช่น รถเกี่ยวนวด...

GCAP รวมพลังร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเ...

GCAP ร่วมงาน "mai FORUM 2017"

จบไปแล้วกับงาน “mai FORUM 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยในงานนี้ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP คณะผู้บริหารและทีมงาน ได้ร่วมออกบูธ เพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจพร้อมนำเสนอบริการสินเชื่อรูปแ...