GCAP รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2559

นายนิธาน ชัยเนตร (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP  รับมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น  จาก รศ.ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ (ซ้าย) ประธานคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในงานองค์กรนวัตกรรมสู่ความยั...

GCAP คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2559

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 สะท้อนถึง บจ. เห็นควา...

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์)

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จะเริ่มให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 นี้ ทั้งนี้บริษัทจึงได้ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อ...

GCAP จับมือ ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถตักล้อยาง

นายสันติ หอกิตติกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายเกรียงศักดิ์  อัศวรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ และนายนพดล  เหล่าดำรงกุล  (ขวา)  ผู้บริห...

GCAP ให้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส

จี แคปปิตอล จับมือบางกอก เอ็นจีวี ให้เช่าซื้อเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไบโอแก๊ส นายสันติ หอกิตติกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายณัฐชัย อร่ามรัศมีวาณิชย์ (ที่ 2 จา...

GCAP รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ พร้อมด้วยคุณสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.จี แคปปิตอล เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อรับมอบประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้า...