ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์)

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จะเริ่มให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (นาโนไฟแนนซ์) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 นี้ ทั้งนี้บริษัทจึงได้ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ เกี่ยวกับสินเชื่อ...

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา่ 14.00 น. ที่ห้องอโนมา โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ และรายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืน 2...

GCAP คว้ารางวัล หุ้นยั่งยืน ในงาน SET Sustainability Awards 2015

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) แก่นายสันติ หอกิตติกุล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในงาน SET Su...

GCAP รับประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ พร้อมด้วยคุณสันติ หอกิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.จี แคปปิตอล เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อรับมอบประกาศนียบัตรรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้า...

GCAP รวมพลังร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558

คุณสันติ หอกิตติกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  นำทีมผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “Active Citizen ปัจจุบัน GCAP ได้ผ่านการรับรองเป็น...

GCAP คว้า 3 ดาว ด้านการกำกับดูแลกิจการ 2558

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยในปีนี้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 3 ดาว นอกจากนี้ระดับคะแนนของบริษัทยังอยู่ในกลุ่ม T...