ติดต่อเรา Contact Us

 • บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) G Capital Public Company Limited
 • 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 161/1 SG Tower 8th Floor Soi Mahadleklaung 3, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
 • โทรศัพท์ : 02-651-9995 Phone : 02-651-9995
 • กด 1 : สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ / สมัครบริการสินเชื่อ / สอบถามวิธีเพิ่มเพื่อน และลงทะเบียน LINE : สินเชื่อสบายใจ (@sabaijai)

  กด 2 : สอบถามยอดชำระ / ยอดค้างชำระ / ยอดปิดบัญชี / และใบแจ้งยอดชำระเงิน 

   

  กด 3 : แจ้งข้อร้องเรียน / แจ้งเคสมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทฯ

           [ หรือทาง Email: cms.gcap@gcapital.co.th ]

   

  กด 4 : ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  กด 5 : เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

   

  ต่อ 1301 : ติดต่อสอบถาม / จัดซื้อรถยึด

  ต่อ 1702 : ติดต่อฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน / ร้องเรียนเรื่องทุจริต / ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน [ หรือทาง Email: auditcommittee@gcapital.co.th ]

  ต่อ 1800 : ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ / ส่งเสริมการค้าการลงทุน / พัฒนาธุรกิจ 

   

  หรือ Add LINE เป็นเพื่อนกับเราได้ที่

  LINE : สินเชื่อสบายใจ (@sabaijai)

  คลิก http://bit.ly/2vYYmZl

   

  กด 1 : สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ / สมัครบริการสินเชื่อ 

  กด 2 : สอบถามยอดชำระ ยอดค้างชำระ ยอดปิดบัญชี และใบแจ้งยอดชำระเงิน 

  กด 3 : แจ้งข้อร้องเรียน

  กด 4 : ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 

  ต่อ 1500 : ติดต่อสอบถาม / จัดซื้อรถยึด (หรือโทร. 099-242-6697) 

  ต่อ 1700 : ติดต่อฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบภายใน / ร้องเรียนเรื่องทุจริต / ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 

  ต่อ 4300 : ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ / ส่งเสริมการค้าการลงทุน / พัฒนาธุรกิจ 

  โทรสาร : 02-651-9553 Fax : 02-651-9553
 • อีเมล์ : Email : cms.gcap@gcapital.co.th