ร่วมงานกับเรา Join Us

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Data Entry)
 • ทำการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 • สามารถวิเคราะห์เครดิตเบื้องต้น , Cash Flow ความสามารถในการชำระหนี้ และ Source of Repayment และความเสี่ยงอื่นที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อ
 • จัดทำใบคำขออนุมัติสินเชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อใช้ในการนำเสนอขออนุมัติสินเชื่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติสินเชื่อระดับต่างๆ
 • ประสานงานกับข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB) , ติดตามรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขข้อมูลผ่านทาง NCB , ดูแลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของผู้ขอสินเชื่อกับบริษัท
 • ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน •งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อ Credit Analyst หรืองานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
 • สามารถวิเคราะห์, แก้ไขปัญหาในงานได้ดี และประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจสินเชื่อ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้ MS Excel,Power point,word ได้เป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

วิธีการเดินทาง

 • BTS สถานีราชดำริ

 

ติดต่อ

คุณณัฐวัฒน์

บริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น2, ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-651-9995 Ext. 3103

 

อีเมล : nattawatc@gcapital.co.th

เว็บไซต์ : https://www.gcapital.co.th/

 

 

Responsibilities

 • Responsible for full range of HR tasks from hire to retire for assigned functions

 • Ensure all HR processes are complied with a company’s policy.

 • Planning and arranging employee relations activities.

 • Assist in the communication, interpretation, and upkeep of employee handbook, employee directory, and organizational chart.

 

Qualification

 • Bachelor's Degree in Human Resource Management or related fields.

 • At least 1 years of experience in Human Resources field.

 • Have good interpersonal and communication skills.

 

Any interested to apply in this position by sending your resume with salary expectations via

e-mails : nattawatc@gcapital.co.th

Mr. Nattawat Tel.02 651 9995 Ext. 3103

รายละเอียดงาน

 • ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows,Microsoft 365,Antivirus Software (Kaspersky) และ Standard Software
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และการเชื่อมต่อเครื่อข่าย LAN,WiFi,Internet,VPN
 • ดูแลระบบโทรศัพท์ IP Phone,กล้องวงจรปิด CCTV,Finger Scan,Smoke Detector
 • ดูแลและบริหารจัดการฐานข้อมูล (Microsoft SQL,Oracle) Update,Query,Backup,Restore และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นรายงานตามความต้องการได้
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้าน Hardware, Software, Server, Network, Telephone System, Antivirus Software
 • มีความรู้ความสามารถในการติดตั้ง ซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,การดูแลฐานข้อมูล SQL Server, Oracle Database,Windows Server 2016/2019 , Windows10,11, Microsoft 365,Video Conference and Microsoft Teams Meeting

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

วิธีการเดินทาง

 • BTS สถานีราชดำริ

 

ติดต่อ

คุณณัฐวัฒน์

บริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ชั้น2, ชั้น 8 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-651-9995 Ext. 3103

 

อีเมล : nattawatc@gcapital.co.th

เว็บไซต์ : https://www.gcapital.co.th/