นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies policy)

 

 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับจะเรียกว่า“บริษัทฯ”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่าท่าน) บริษัทฯ อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาท่านภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น​

 

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานการณ์การเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง ​

 

คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านและช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร
(Strictly Necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

• Session ID

• ​Load Balancing

• User ID

• ​Security

 

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน
(Analytic/Performance cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความสนใจของท่าน เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น​

• Google Analytics

 

 

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

 

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Call Center : 02-651-9995

 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดนโยบายการใช้คุกกี้ หรือได้รับคำอธิบายจากบริษัทฯ ถึงรายละเอียดข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม (คุกกี้) และมีความเข้าใจดีแล้ว จึงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้า