พ.ศ 2547 - พ.ศ. 2560 พ.ศ 2547 - พ.ศ. 2560

 • กุมภาพันธ์

  2560

  - บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทจด ทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2559” (Thailand Sustainability Investment 2016)

 • มิถุนายน

  2560

  - บริษัทฯ ลงนาม ความร่วมมือโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถแทรคเตอร์ กับ บริษัท ซ๊เอ็นเอช อินดัสเทรียล ไทยแลนด์ จำกัด

 • ตุลาคม

  2560

  - บริษัทฯ ริเริ่มโครงการสินเชื่อเช่าซื้อเรือท่องเที่ยว กับ บริษัท อียู มารีน จำกัด และ บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด

 

 • กุมภาพันธ์

  2560

  - บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทจด ทะเบียนในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2559” (Thailand Sustainability Investment 2016)

 • มิถุนายน

  2560

  - บริษัทฯ ลงนาม ความร่วมมือโครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถแทรคเตอร์ กับ บริษัท ซ๊เอ็นเอช อินดัสเทรียล ไทยแลนด์ จำกัด

 • ตุลาคม

  2560

  - บริษัทฯ ริเริ่มโครงการสินเชื่อเช่าซื้อเรือท่องเที่ยว กับ บริษัท อียู มารีน จำกัด และ บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด