“GCAP ปันน้ำใจ….ให้น้องสบายใจ” ร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลน “GCAP ปันน้ำใจ….ให้น้องสบายใจ” ร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลน

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในโครงการ “GCAP ปันน้ำใจ…ให้น้องสบายใจ” ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลน นำพนักงานจิตอาสาเดินทางไปมอบข้าวสาร, เครื่องแบบนักเรียน, อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนในพื้นที่ขาดแคลน โดยมีคุณยงยุทธ ตะริโย ประธานกรรมการบริหาร บมจ. จี แคปปิตอล เป็นประธานในพิธีส่งมอบให้กับ  โรงเรียน กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา