ประกาศเลื่อนการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

ตามที่ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอสเตอร์ ชั้น 14 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ  ของบริษัทนั้น

 

ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยได้สั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 โดยทางโรงแรมฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน ได้แจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อของดการจัดประชุมซึ่งได้เตรียมการเอาไว้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับดังกล่าว

 

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป และจะแจ้งวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งโดยเร็ว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-651-9995

LINE: @irgcapital