ประกาศ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เรื่อง เปิดประมูลขายสินทรัพย์ครั้งที่ 1 / 2562

-