‘จีแคปปิตอล' ส่งต่อความห่วงใย มอบข้าวกล่องให้ชุมชนคลองเตย เป็นกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้ภาครัฐต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เข้าแก้ไข ส่วนหนึ่งคือการปิดสถานประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้มีประชาชนจำนวนหนึ่งตกงานและขาดรายได้ โดยเฉพาะในชุมชนใหญ่ๆ อย่างชุมชนคลองเตย ซึ่งคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพรับจ้าง หาเช้ากินค่ำ เมื่อธุรกิจเกิดการชะลอตัว จากภาวะโควิด-19 ทำให้ไม่มีการจ้างงาน ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการครองชีพในภาวะวิกฤตนี้  โดยในเดือน เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ทำการลงพื้นที่แจกจ่ายข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ให้กับ พ่อค้า, แม่ค้า และผู้อยู่อาศัย ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารตลาดคลองเตย ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น และช่วยจัดระเบียบตามหลักการ social distancing รักษาระห่างในการเข้าสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งการแจกข้าวกล่องและสิ่งของยังชีพในครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับที่ดี และสามารถแจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนในหลายพื้นที่ชุมชนคลองเตยได้อย่างทั่วถึง