GCAP ขอเชิญร่วมกิจกรรม OPPORTUNITY DAY (PERFORMANCE REVIEW : Q1/2019) GCAP ขอเชิญร่วมกิจกรรม OPPORTUNITY DAY (PERFORMANCE REVIEW : Q1/2019)

 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GCAP” ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ ภายใต้แบรนด์ “สินเชื่อสบายใจ”  ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน, นักวิเคราะห์, นักลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “GCAP พบนักลงทุน (Opportunity Day : สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562)” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จากนายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. จี แคปปิตอล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.10 – 11.10 น. ณ ห้อง Meeting Room 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก)  หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง www.set.or.th/oppday และแอพพลิเคชั่น SET App 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 

 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-651-9995 กด 4

Email: ir.gcap@gcapital.co.th

 

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GCAP” ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับฯ ภายใต้แบรนด์ “สินเชื่อสบายใจ”  ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน, นักวิเคราะห์, นักลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “GCAP พบนักลงทุน (Opportunity Day : สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562)” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จากนายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. จี แคปปิตอล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.10 – 11.10 น. ณ ห้อง Meeting Room 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก)  หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง www.set.or.th/oppday และแอพพลิเคชั่น SET App 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 

 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02-651-9995 กด 4

Email: ir.gcap@gcapital.co.th