จีแคปปิตอล ร่วมส่งแรงใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมออกมาตรการเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

 

โครงการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม / ภัยแล้ง ปี 2562

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุโซนร้อนหลายลูกได้สร้างความเสียหายต่อเกษตรกร และประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งในด้านของที่อยู่อาศัย และผลิตผลการเกษตรที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทาง บมจ.จี แคปปิตอล ได้รับแจ้งถึงความเดือดร้อนในครัั้งนี้จากลูกค้าของทางบริษัทฯ ในหลายพื้นที่ และมิได้นิ่งนอนใจ จึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า เพื่อแบ่งเบาภาระและเพิ่มสภาพคล่องแก่ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัย ตามรายละเอียดดังนี้

 

Option 1: Restructure (ปิดสัญญาเดิม เปิดสัญญาใหม่)

เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกร หรือ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม / ภัยแล้ง จนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง และไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่างวดตามปกติได้ โดยสามารถยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาโครงการ:           1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2562

สินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการ:   สินเชื่อสบายใจเกษตรกร (สินเชื่อเช่าซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว, รถแทรกเตอร์ และเครื่องจักรกลการเกษตร)

เกณฑ์การคัดเลือก:          

- ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม / ภัยแล้ง

- มียอดค้างชำระมากกว่า 1 งวด แต่ไม่เกิน 6 งวด

- ชำระค่างวดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 งวดสำหรับผ่อนรายเดือน และไม่ต่ำกว่า 3 งวด สำหรับผ่อนรายไตรมาส

อัตราดอกเบี้ย:                 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับสัญญาเดิม (อัตราดอกเบี้ยคงที่)

ระยะเวลาการผ่อนชำระ:    สูงสุด 5 ปี (อายุรถ + ระยะเวลาผ่อนชำระ รวมกันต้องไม่เกิน 10 ปี)

 

Option 2: สินเชื่อ P-Loan

เป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกร หรือ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม / ภัยแล้ง จนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง และไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่างวด, ค่าใช้จ่ายตามปกติได้ สามารถขอกู้เพิ่มเติมจาก จี แคปปิตอล ในรูปแบบวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยนำหลักทรัพย์ที่มีอยู่ มายื่นสม้ครกับทาง บมจ. จี แคปปิตอล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาโครงการ:           1 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2562

เกณฑ์การคัดเลือก:          ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม / ภัยแล้ง

หลักประกัน:                    ที่ดิน / สิ่งปลูกสร้าง / ยานพาหนะ / เครื่องจักร

กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน:    โอนกรรมสิทธิ์เป็นในนาม G Capital

วงเงินกู้ยืม:                     60% ของราคาประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย:                 อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15% ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ:     สูงสุด 2 ปี

 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 02-651-9995

Email: cms.gcap@gcapital.co.th

LINE: @sabaijai

 

-