บอร์ด 9F แต่งตั้ง “สเปญ จริงเข้าใจ” นั่งแท่นบริหาร "สบายใจมันนี่"

 

วันนี้ (22 ส.ค. 2562) : บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ. จี แคปปิตอล และ 9F International Holding PTE. LTD (9F) บริษัททางการเงินชั้นนำจากประเทศจีน ในการที่จะให้บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยในรูปแบบ Mobile & Digital Lending ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ขึ้น โดยมี ดร. สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่ประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นาย สเปญ จริงเข้าใจ ขึ้นตำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร และทำหน้าที่ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท และได้มีการอนุมัติแผนธุรกิจสำหรับการเริ่มให้บริการกับลูกค้าทั่วไปภายในปีนี้

 

 

-