ประกาศ บมจ. จี แคปปิตอล เรื่อง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance)